CHI BỘ ĐẢNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nông Thị Hương
Điện thoại:0946622305
Email: ntthuong.hagiang@moet.edu.vn
Bí thư chi bộ
Đại học sư phạm Vật lí
Nông Thị Hương
2 Nguyễn Văn Chuẩn
Điện thoại:0917157969
Email: nguyenvanchuan@dongyen.edu.vn
Chi ủy viên
Tổ trưởng tổ KHXH
Đại học Ngữ văn
Nguyễn Văn Chuẩn
3 Linh Thị Mùi
Điện thoại:0944919982
Ủy viên BCH Linh Thị Mùi
4 Nguyễn Thị Thắm
Chi ủy viên
Phó Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Thị Thắm
BAN GIÁM HIỆU
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nông Thị Hương
Điện thoại:0946622305
Email: nthuong.hagiang@moet.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại học sư phạm Vật lí
Nông Thị Hương
2 Nông Thị Hương
Điện thoại:
0946622305
Email: ntthuong.hagiang@moet.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Nông Thị Hương
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Linh Thị Mùi
Điện thoại:0912203315
Email: linhmuic2vd@gmail.com
Giáo viên
Tổ Trưởng Tổ KHTN
Đại học sư phạm Sinh
Linh Thị Mùi
2 Cao Thị Bích Thúy
Giáo viên
ĐHSP Hóa
Cao Thị Bích Thúy
3 Nguyễn Thị Thắm
Giáo viên
Đại học sư phạm toán
Nguyễn Thị  Thắm
4 Hoàng Thị Dung
Giáo viên
ĐHSP Toán
Hoàng Thị Dung
5 Phan Thị Huyện
Giáo viên Phan Thị Huyện
6 Đoàn Viễn Đông
Giáo viên Đoàn Viễn Đông
7 Nguyễn Ngọc Hoàn
Giáo viên Nguyễn Ngọc Hoàn
8 Nguyễn Thị Chiên
Giáo viên Nguyễn Thị Chiên
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Chuẩn
Điện thoại:0917157969
Email: nguyenvanchuan@dongyen.edu.vn
Giáo viên
Tổ Trưởng Tổ KHXH
Đại học
Nguyễn Văn Chuẩn
2 Phan Thị Chiêu
Giáo viên Phan Thị Chiêu
3 Đặng Văn Hùng
Giáo viên Đặng Văn Hùng
4 Tống Thị Thu Hương
Giáo viên Tống Thị Thu Hương
5 Nguyễn Xuân Trọng
Giáo viên Nguyễn Xuân Trọng
6 Lê Quang Trung
Giáo viên Lê Quang Trung
7 Nguyễn Thị Việt
Giáo viên Nguyễn Thị Việt
8 Cao Thị Mơ
Giáo viên Cao Thị Mơ
9 Mai Thị Cường
Điện thoại:0366058580
Giáo viên
Cao Đẳng
Mai Thị Cường
10 Nguyễn Đức Việt
Giáo viên Nguyễn Đức Việt
TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lâm Thị Diệp
Điện thoại:0856939787
Email: lamdiepc2vd@gmail.com
Nhân Viên
Tổ trưởng tổ VP
Trung cấp
Lâm Thị Diệp
2 Mai Trọng Thảo
Nhân Viên Mai Trọng Thảo
TỔ CHỨC ĐỘI TNTP HCM
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Văn Hùng
Tổng phụ trách Đội Đặng Văn Hùng
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nông Thị Hương
Chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025 Nông Thị Hương
2 Nguyễn Thị Thắm
Thành viên Nguyễn Thị Thắm
3 Đặng Văn Đồng
Thành viên (Phó Chủ tịch UBND xã Vô Điếm) Đặng Văn Đồng
4 Linh Thị Mùi
Thành viên
Tổ trưởng Tổ KHTN
Linh Thị Mùi
5 Nguyễn Văn Chuẩn
Thành viên
Tổ trưởng tổ KHXH
Nguyễn Văn Chuẩn
6 Lâm Thị Diệp
Thành viên
Tổ trưởng tổ Văn Phòng
Lâm Thị Diệp
7 Đặng Văn Hùng
Thành viên
GV Tổng phụ trách Đội
Đặng Văn Hùng
8 Nguyễn Thị Việt
Thành viên
Thư ký HĐSP
Nguyễn Thị Việt
9 Phan Thị Chiêu
Thành viên
Tổ phó tổ KHXH
Phan Thị Chiêu
10 Lý Thị Thương
Thành viên
Trưởng Ban đại diện CMHS
Lý Thị Thương
11 Ma Thị Tuyên
Thành viên
Học sinh
Ma Thị Tuyên
BCH CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thắm
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị  Thắm
2 Cao Thị Mơ
Ủy viên Cao Thị Mơ
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ
1 Hoàng Ngọc Chung
Điện thoại:0914002969
Email: hoangngocchunghg@gmail.com
Phó hiệu trưởng 2016-2018
Chủ tịch công đoàn trường 2016-2018; Phó bí thư chi bộ
Đại học
Hoàng Ngọc Chung
2 Nông Thị Hương
Hiệu trưởng Nông Thị Hương
3 Hà Mạnh Thắng
Hiệu trưởng Hà Mạnh Thắng
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
1 Lý Thị Thương
Trưởng Ban đại diện CMHS Lý Thị Thương
2 Nguyễn Thị Hậu
Phó Ban đại diện CMHS Nguyễn Thị Hậu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây